Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dziatwa Warszawa Białołęka

Trening umiejętności społecznych i asertywności

Autor i prowadząca: Wioletta Relidzyńska - psycholog

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci, które chcą wzmocnić poczucie własnej wartości, uczyć się prawidłowej komunikacji z innymi.

Szczególnie polecane są dla dzieci, które mają problemy z niską samooceną, są nieśmiałe, przejawiają zachowania agresywne, wykazują nadpobudliwość psychoruchową, nie potrafią nawiązywać pozytywnych relacji z rówieśnikami lub mają problemy z komunikowaniem swoich potrzeb i wyrażaniem emocji.

→ W treningu biorą udział uczniowie klas „0”–III szkół podstawowych
→ Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min
→ W zajęciach uczestniczy 5 do 8 uczniów

Udział w zajęciach:

→ jest okazją do poznania siebie, wzmocnienia poczucia własnej wartości i umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji w sposób akceptowany społecznie;
→ pozwala zwrócić uwagę na swoją wyjątkowość, zaakceptować i polubić siebie, jak również nauczyć się stawiać granice i określać swoje terytorium.

Od Autorki:

W pracy psychologicznej z dzieckiem moim priorytetem jest zbudowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji dziecka.

UWAGA:

→ zapisy u Wychowawcy lub w Poradni (złożenie Karty Zgłoszenia)
→ koszt uczestnictwa w treningu wynosi 80 zł za miesiąc (4 spotkania) – płatne z góry do 10 każdego miesiąca