Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dziatwa Warszawa Białołęka

Pedagog, psycholog, logopeda?

Pomagamy dzieciom i młodzieży od 2002 roku!

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
→ diagnozowanie trudności szkolnych i wydawanie opinii
→ konsultacje i terapia psychologiczna
→ terapia pedagogiczna w zakresie j. polskiego i matematyki (reedukacja)
→ zajęcia wyrównawcze
→ ćwiczenia grafomotoryczne
→ diagnoza i terapia logopedyczna

ZAJĘCIA DLA GRUP:
→ trening pamięci dla dzieci „Pamiętaczek” (małe grupy)
→ warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli
trening asertywności i rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
→ treningi komunikacji dla dorosłych

Zapraszamy dzieci oraz młodzież z Białołęki i okolic do korzystania z usług naszej Poradni!

Dyrektor Poradni
Anna Strubińska
z Zespołem