Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dziatwa Warszawa Białołęka

PRAWA Osób korzystających z Usług świadczonych przez Poradnię:

1. Każdy klient ma prawo do poszanowania godności osobistej, poważnego traktowania i otrzymania fachowej pomocy;

2. Osoba korzystająca z usług Poradni ma prawo do zachowania tajemnicy i dochowania tajemnicy przez pracowników placówki;

3. Każdy klient ma prawo do zachowania anonimowości;

4. Osoby korzystające z pomocy mają prawo do uzyskania zaświadczeń i opinii celem przedłożenia w szkole, przedszkolu bądź innej instytucji, pod opieką której znajduje się klient.

OBOWIĄZKI Osób korzystających z Usług świadczonych przez Poradnię:

1. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Poradnię mają obowiązek zgłoszenia się we wcześniej ustalonym terminie;

2. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Poradnię mają obowiązek wcześniejszego opłacenia usługi.